Яндекс.Метрика {* Рейтинг@Mail.ru *}
 
Компьютерная система
КАРКАС: інструментарій для створення бази знань
    Реєстрація »         Забули пароль »

07 Февраль 2019
МОДЕЛЬ ІЄРАРХІЧНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ Збірник наукових праць ХНУПС 2(56). Харків,  2018, с. 82 - 88. Розглядається модель ієрархічної функціональної системи предметної...

29 Апрель 2016
Складність динамічних систем Практика показує, що головною теоретично складних систем стає проблема прийняття рішень за наявності багатьох цілей. Динамічною слід вважати...

28 Апрель 2016
Формування компетентностей та їх оцінка за допомогою інтелектуальних тестів Розглядається модель функціональної системи динамічної предметної області, з урахуванням поняття розшарування баз знань до створення...

Моделі баз знань

Модель – це узгоджений набір формальних елементів, що описують суть. Модель допомагає у вирішенні низки завдань, наприклад, створення інтерфейсів між системою та людиною, приблизною оцінкою ефективності системи.
Модель предметної області (ПрО) – це частина реального світу, що відображається як клас чи сукупність класів реальних об'єктів.
Побудова моделі ПрО ґрунтується на понятті онтології (наука про буття, наука про природу речей та взаємозв'язок між ними). З позицій штучного інтелекту терміном онтологія можна визначити певний механізм, спосіб, який використовується для опису ПрО, зокрема базових понять цієї галузі, їх властивостей та зв'язків між ними. Іншими словами, онтологія складається з об'єктів ПрО, розбитих на кластери відповідно до деяких критеріїв, їх визначень та атрибутів, а також пов'язаних із ними правил виведення. Онтологія кодується таким чином, щоб об'єкти та властивості були доступні програмним агентам.
Чіткого кордону між базою знань та онтологією ПрО немає. Онтології можуть використовуватися для представлення знань про поняття ПрО та можливі відносини між ними, а також для опису змісту Web-сторінок. Крім того, онтології можна використовувати при побудові баз знань не тільки експертних систем, але також будь-яких інших додатків.

Онтологія - формальна специфікація концептуалізації, що розділяється, яка має місце в деякому контексті ПрО. При цьому під концептуалізацією будемо мати на увазі, крім збору понять, також всю інформацію, що стосується понять - властивості, відносини, обмеження, аксіоми та твердження про поняття, необхідні для опису та вирішення завдань у обраній ПрО.
Онтологія ПрО визначає формальне наближення концептуалізації. В онтології зафіксована та частина концептуалізації, яка залежить від погляду на світ стосовно конкретної галузі інтересів.
Неформально онтологія складається з термінів та правил використання цих термінів, що обмежують їх значення у межах конкретної галузі. На формальному ж рівні, онтологія – це система, що складається з набору понять та набору тверджень про ці поняття, на основі яких можна будувати класи, об'єкти, відносини, функції та теорії.
Оскільки в кожній області можуть існувати різні розуміння тих самих термінів, онтологія визначає угоду про значення термінів і є посередником між людино-орієнтованим та машинно-орієнтованим рівнями подання інформації. Онтологія існує в рамках домовленостей між членами спільноти, наприклад, між користувачами певної інформаційної системи. Концептуальне (або онтологічне) моделювання має справу з питанням про те, як декларативним чином, що допускає повторне використання, описати предметну область, відповідні словники типів, як обмежити використання цих даних, у припущенні розуміння того, що може бути виведено з цього опису.
З цього визначення також випливає, що окремими випадками онтологій є простий словник, тезаурус (у якому обмежена кількість відносин між термінами).
Модель онтології ПрО складається з ієрархії понять ПрО, зв'язків між ними та законів, що діють у рамках цієї моделі.
Вирізняють такі класифікаційні ознаки онтологій:
з мети розробки;
за формою подання;
за власником або користувачем;
з мови опису;
на кшталт відносин;
по галузі застосування.
Одна з найпопулярніших систем роботи з онтологіями, створена в Стенфордському університеті (США) – Protégé. За версією розробників системи Protégé всі поняття ПрО поділяються на класи, підкласи, екземпляри. Примірники можуть бути як у класу, так і підкласу та описуються вони фреймом.
Проте найвитонченіші редактори та інструменти не можуть виконати змістовний аналіз ПрО та креативний синтез онтологічних структур без втручання когнітолога.


 
2012 г. it-karkas.com.ua
Володимир Бурдаєв

 
Контакти
Статті
Новини
Інформація для користувачів
Посилання
Мапа сайту

 
Рейтинг@Mail.ru

Copyright 2012 - it-karkas.com.ua
Розробка сайту - alphastudio.com.ua