Яндекс.Метрика {* Рейтинг@Mail.ru *}
 
Компьютерная система
КАРКАС: інструментарій для створення бази знань
    Реєстрація »         Забули пароль »

07 Февраль 2019
МОДЕЛЬ ІЄРАРХІЧНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ Збірник наукових праць ХНУПС 2(56). Харків,  2018, с. 82 - 88. Розглядається модель ієрархічної функціональної системи предметної...

29 Апрель 2016
Складність динамічних систем Практика показує, що головною теоретично складних систем стає проблема прийняття рішень за наявності багатьох цілей. Динамічною слід вважати...

28 Апрель 2016
Формування компетентностей та їх оцінка за допомогою інтелектуальних тестів Розглядається модель функціональної системи динамічної предметної області, з урахуванням поняття розшарування баз знань до створення...

Експертні системи та екологічний моніторинг

Перехід від емпіричних оцінок до науково обгрунтованим методам прийняття екологічно правильних рішень лежить створення експертних систем екологічного моніторингу, орієнтованих оцінку і прогноз стану навколишнього природного довкілля, що під антропогенним впливом. Навколишнє природне середовище (ОПС) сприймається як відкрита динамічна система. Фазовий простір динамічної системи характеризується простором станів, що розглядаються як точка в деяких узагальнених координатах. Кожному стану системи, тобто її руху, відповідає певна траєкторія переміщення відображає точки у фазовому просторі. Для моделей онтологій зі своїми бідною математичної структурою (немає ні топологічної, ні диференційованої структури) питання грубості (структурної стійкості) систем вирішуються з допомогою створення дискретних моделей. Тому для конструювання онтології ОПС необхідно використовувати дані, які відносяться до певного проміжку часу та певної території, отримані внаслідок узагальнення по безлічі параметрів, що спостерігаються.
Розглядаються різні моделі баз знань засновані на еколого-економічній інформації та орієнтовані на екологічну оцінку стану ОПС. Онтології розроблено за допомогою методики побудови БЗ у системі "КАРКАС".
 

Експертна система (ЕС) - це комп'ютерна система, що дозволяє на основі бази знань, складеної експертами з конкретної предметної галузі, за допомогою логічного висновку вирішити поставлене завдання

Експертна система (ЕС) - це комп'ютерна система, що дозволяє на основі бази знань, складеної експертами з конкретної предметної галузі, за допомогою логічного висновку вирішити поставлене завдання
Основні компоненти ЕС: база знань; основа фактів; редактор бази знань; машина логічного виводу; підсистема пояснення; інтерфейси користувача та інженера знань.
Предметна область (ПрО) – це частина реального світу, що моделюється за допомогою знань експерта.
База знань (БЗ) – це сукупність формалізованих знань про предметну область.
База фактів (БФ) є дані про процеси і явища предметної області.
Редактор БЗ дозволяє вводити та коригувати формалізовані знання.
Машина логічного висновку є кодом програми, що реалізує логічний висновок на основі знань БЗ.
Підсистема пояснення - це код програми, що дозволяє виконати трасування логічного висновку щодо застосування знань із БЗ.
ЕС створюється в результаті роботи експерта та інженера зі знань на базі інструментальних засобів систем ІІ.
Інженер зі знань (когнітолог, аналітик) отримує знання з джерел знань (експерта, інтернет контенту і так далі). Результатом його є формалізована модель БЗ, під час створення якої здійснюється аналіз ПрО, вилучення знань, структурування знань. У цьому під моделлю розуміється сукупність описів сутностей ПрО та його відносин.
На етапі розвитку ІІ для формалізації області знань з допомогою концептуальної схеми використовується термін онтологія, як форма уявлення знання реальному світі у комп'ютерному форматі.
Використання ЕС дозволяє значно посилити інтелектуальний потенціал людини та допомогти фахівцю у вирішенні багатьох професійних проблем.


 
2012 г. it-karkas.com.ua
Володимир Бурдаєв

 
Контакти
Статті
Новини
Інформація для користувачів
Посилання
Мапа сайту

 
Рейтинг@Mail.ru

Copyright 2012 - it-karkas.com.ua
Розробка сайту - alphastudio.com.ua