Яндекс.Метрика {* Рейтинг@Mail.ru *}
 
Компьютерная система
КАРКАС: інструментарій для створення бази знань
    Реєстрація »         Забули пароль »

07 Февраль 2019
МОДЕЛЬ ІЄРАРХІЧНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ Збірник наукових праць ХНУПС 2(56). Харків,  2018, с. 82 - 88. Розглядається модель ієрархічної функціональної системи предметної...

29 Апрель 2016
Складність динамічних систем Практика показує, що головною теоретично складних систем стає проблема прийняття рішень за наявності багатьох цілей. Динамічною слід вважати...

28 Апрель 2016
Формування компетентностей та їх оцінка за допомогою інтелектуальних тестів Розглядається модель функціональної системи динамічної предметної області, з урахуванням поняття розшарування баз знань до створення...

Моделі баз знань (економіка)

Розглядаються різні моделі БЗ засновані на економічній інформації та орієнтовані оцінку страхових комерційних ризиків, вибір постачальника програмного продукту, визначення класу кредитоспроможності позичальника, вибору стратегії підприємства. Онтології розроблено за допомогою методики побудови БЗ у системі "КАРКАС".

    Модель бази знань (аналіз фінансового стану підприємства).
     Постановка задачі. Метою аналізу фінансового стану підприємства є побудова та коригування системи управління фінансами відповідно до ринкових умов. Інформаційної базою щодо фінансового аналізу служать достовірні дані бухгалтерської звітності, виходячи з яких керівництво підприємства вирішує питання достатності власних оборотних засобів чи їх недоліку.
     Аналіз фінансового стану підприємства ґрунтується на дослідженні динаміки абсолютних та відносних фінансових показників та розбивається на наступні блоки:
     аналіз балансу підприємства (горизонтальний та вертикальний);
     аналіз фінансової стійкості;
     аналіз платоспроможності (ліквідності);
     аналіз рентабельності діяльності підприємства
     Оцінка фінансового стану підприємства здійснюватиметься за такими параметрами:
     рівень рентабельності;
     норма прибутку на вкладений капітал;
     тривалість одного обороту;
     коефіцієнт оборотності коштів;
     коефіцієнт завантаження коштів у обороті;
     коефіцієнт фінансової стійкості;
     рентабельність процесу самофінансування;
     коефіцієнт самофінансування.
     Мета прототипу ЕС - це підвищення якості результату оцінки фінансового стану підприємства, підвищення оперативності обробки цієї інформації.
     Клас вирішуваних проблем - це оцінка фінансового стану, стійкості, конкурентоспроможності підприємства, виходячи із запропонованих критеріїв.
    Очікувані результати: ефективна оцінка фінансового становища підприємства.
   
 
    Модель бази знань на вибір комерційного банку.
    Постановка задачі. Розробити БЗ щодо підбору банку для фінансового обслуговування підприємства залежно від його потреб у проведенні касово-розрахункових, кредитних, депозитних та трастових операцій.
    Призначення прототипу ЕС – це консультування щодо підбору комерційного банку для фінансового обслуговування підприємства.
    Сфера застосування прототипу ЕС – це різні підприємства, які потребують фінансового обслуговування банками.
    Мета прототипу ЕС – підбір найбільш оптимального варіанту банку для фінансового обслуговування підприємства залежно від його потреб у проведенні касово-розрахункових, кредитних, депозитних та трастових операцій.
    Початкові дані:
для аналізу діяльності підприємства – це характер виробничої, збутової, закупівельної діяльності, наявність чи відсутність вільних коштів;
для визначення платоспроможності банку – це власні кошти, активи банку;
для визначення ліквідності банку ─ це кошти на розрахункових, поточних та депозитних рахунках та в кредиторській заборгованості, а також суми гарантій та поруок, наданих банком.
   Очікувані результати (список можливих значень мети консультації):
вимоги до фінансового обслуговування підприємства - це терміновість грошових платежів, форми грошових платежів (готівка, безготівка), депозитні, кредитні, касово-розрахункові або трастові операції;
вимоги до банків ─ платоспроможний чи неплатоспроможний, ліквідний чи неліквідний банк.
   Ідентифікація предметної галузі. Обов'язковими для кожного комерційного банку є такі економічні нормативи, що встановлюються Національним банком України та визначають надійність цього банку:
платоспроможність банку;
показники ліквідності балансу;
максимальний розмір ризику однієї позичальника;
розмір обов'язкових резервів, які розміщуються у Національному банку України.
При виборі комерційного банку підприємство, зазвичай, спирається такі показники:
надійність банку;
яка форма платежу підходить для підприємства: готівкова чи безготівкова;
операції, які бажає здійснювати підприємство;
форма розрахунку, яку віддають перевагу підприємству.
 
                                                                          


 
2012 г. it-karkas.com.ua
Володимир Бурдаєв

 
Контакти
Статті
Новини
Інформація для користувачів
Посилання
Мапа сайту

 
Рейтинг@Mail.ru

Copyright 2012 - it-karkas.com.ua
Розробка сайту - alphastudio.com.ua